Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI –

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH www.stockholmwroclaw.pl

 

Oświadczenie o prywatności dla Klientów

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych klientów, którzy składają zamówienie przez stronę https://stockholmwroclaw.pl/

Administratorem Państwa danych osobowych i podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest SCANDIC POLEN SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 9, KRS 0000288532, tel. 058 300 60 00.

SCANDIC POLEN SP. Z O.O. oświadcza, że przestrzega wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego

SCANDIC POLEN SP. Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług. Wykorzystujemy następujące dane osobowe w następujących celach:

 

  1. Proces zamawiania

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, kiedy składają Państwo zamówienie. Te dane osobowe są wymagane do realizacji Państwa zamówienia, potwierdzenia go oraz dokonania szacunkowej oceny Państwa zamówienia, płatności, a także ewentualnego dokonania reklamacji. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe w ramach procesu składania zamówień:

Imię i nazwisko

Dane adresowe

Dane kontaktowe

Zamówienie

Dane dotyczące płatności

Komentarze

 

  1. Opinie o restauracji

Oprócz powyższych operacji związanych z przetwarzaniem danych, wykorzystujemy dane osobowe, których udzielają Państwo podczas zgłaszania opinii o restauracji. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że wyrazili Państwo na to zgodę (publikując opinię o restauracji), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Mogą Państwo wycofać tę zgodę, kontaktując się z nami drogą mailową pod adresem wroclaw@scandichotels.com.

Przetwarzamy następujące dane osobowe, kiedy publikują Państwo opinię o restauracji:

Imię i nazwisko (jeśli podano)

Opinia

 

  1. Dział obsługi klienta

 

Kiedy skontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta, wykorzystamy dostarczone przez Państwa dane osobowe do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozpatrzenie Państwa reklamacji. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów obsługi klienta:

Imię i nazwisko

Dane adresowe (jeśli dotyczy)

Dane kontaktowe

Dane dotyczące płatności (jeśli dotyczy)

Komentarze/treść reklamacji (jeśli dotyczy)

 

  1. Badanie satysfakcji konsumentów

W celu sprawdzenia, czy nasze usługi są dopasowane do Państwa preferencji, wszelkie dane osobowe, które udostępniają Państwo naszemu działowi obsługi, mogą być wykorzystywane do operacji, takich jak badanie satysfakcji konsumentów. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy SCANDIC POLEN SP. Z O.O. (satysfakcja konsumentów), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Dotyczy to tych samych danych osobowych, o których mowa w punkcie 2.

 

  1. Wiadomości marketingowe

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również po to, aby móc wysyłać Państwu (spersonalizowane) komunikaty marketingowe i powiadomienia. Tego rodzaju komunikaty obejmują aktualności, zniżki i aktualizacje na temat naszej restauracji (drogą mailową lub przy użyciu powiadomień „push”) oraz programów lojalnościowych, niezależnie od formatu, jakiego używamy do udostępniania tego rodzaju komunikatów (w tym wiadomości e-mail lub powiadomień „push”). Podstawą prawną do tego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, jest fakt, iż wyrazili Państwo na to zgodę, składając zamówienie. W dowolnym momencie, w którym chcą Państwo zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania tego rodzaju wiadomości i powiadomień, mogą Państwo wycofać subskrypcję przy użyciu odnośnika podanego w danej wiadomości lub wysłanie wiadomości drogą mailową na adres wroclaw@scandichotels.com.

Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów marketingowych:

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe

Kod pocztowy

 

  1. Pliki cookie

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. SCANDIC POLEN SP. Z O.O.  wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

czas nadejścia zapytania,

pierwszy wiersz żądania HTTP,

kod odpowiedzi HTTP,

liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią SCANDIC POLEN SP. Z O.O.. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Mechanizm Cookies na stronie internetowej.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

  1. Zapobieganie oszustwom

Przetwarzamy niektóre z powyższych danych osobowych również w celu zapobiegania oszustwom i innym formom nadużyć. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy SCANDIC POLEN Sp Z O.O. (zapobieganie oszustwom), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

 

  1. Analiza

Wykorzystujemy również Państwa dane osobowe, aby móc spełnić nasze zobowiązania zgłoszeniowe wobec reklamodawców, a także aby ulepszać naszą stronę internetową oraz nasz zakres produktów i usług. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy SCANDIC POLEN SP. Z O.O. (analiza i zgłaszanie), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Zawsze będziemy dbać o to, aby raporty nie zawierały żadnych danych, które mogą pozwolić na Państwa identyfikację.

 

Wiek

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych gości strony, którzy nie ukończyli 18. roku życia. Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeśli uważają Państwo, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez pozwolenia, proszę skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem wroclaw@scandichotels.com. W takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.

 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

SCANDIC POLEN SP. Z O.O. nie będzie przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zbierane były Państwa dane osobowe. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane w myśl przepisów prawa. SCANDIC POLEN SP. Z O.O. wykasuje większość Państwa danych osobowych po upływie 2 lat od momentu złożenia przez Państwa zamówienia. Ten dwuletni termin stosujemy do celów administracyjnych oraz aby mieć możliwość radzenia sobie z potencjalnymi pytaniami i skargami na temat Państwa zamówienia. Przechowujemy dane osobowe, które wykorzystujemy do celów raportowych, analitycznych oraz zapobiegania nadużyciom przez okres do 6 lat od momentu złożenia zamówienia. Nie mamy możliwości usunięcia Państwa danych osobowych z kopii zapasowych. Jednak podczas wykonywania przywrócenia na podstawie kopii zapasowej, niezwłocznie usuniemy odpowiednie dane osobowe.

 

Udostępnianie danych innym osobom.

SCANDIC POLEN SP. Z O.O. nie będzie wysyłać Państwa danych osobowych osobom trzecim, a dane te będziemy ujawniać osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszej umowy z Państwem, w celach analitycznych i marketingowych lub w związku z przestrzeganiem zobowiązań prawnych.

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie następującym osobom:

Dostawcy oprogramowania

Partnerzy w dziedzinie wdrażania

Firmy zajmujące się badaniem satysfakcji konsumentów

W każdym przypadku, w którym zlecamy firmie będącej osobą trzecią przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu, będziemy zawierać umowę dotyczącą przetwarzania danych w celu zagwarantowania tego samego poziomu ochrony danych i poufności Państwa danych osobowych. SCANDIC POLEN SP. Z O.O. będzie wtedy wciąż posiadała całkowitą odpowiedzialność z tytułu tego rodzaju operacji związanych z przetwarzaniem danych.

 

Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Podczas uzyskiwania dostępu do tego rodzaju stron internetowych osób trzecich należy pamiętać, że każda z takich stron internetowych ma własne oświadczenie o prywatności. Mimo że SCANDIC POLEN SP. Z O.O. dokłada ogromnej troski w zakresie wyboru stron, do których podawane są odnośniki, nie możemy założyć odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te będą postępować z Państwa danymi osobowymi.

 

Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Mają Państwo prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, jak również do tego, aby wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe bez ważnej podstawy prawnej lub że przetwarzamy dane osobowe, które nie są istotne dla procesu selekcji, prosimy o kontakt. Mogą Państwo kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem wroclaw@scandichotels.com. SCANDIC POLEN SP. Z O.O. odpowie na Państwa zapytanie w najbliższym możliwym terminie, a w każdym razie nie później niż trzy tygodnie od momentu otrzymania Państwa zapytania.

 

Bezpieczeństwo

SCANDIC POLEN SP. Z O.O.  bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych i z tego względu podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nadużyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnianiem i nieupoważnionymi zmianami. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: wroclaw@scandichotels.com.

 

Urząd ochrony danych osobowych

Poza opcją złożenia skargi u nas, mają Państwo prawo zwrócić się do odpowiedniego organu nadzorczego na potrzeby ochrony danych osobowych. Aby to zrobić, proszę skontaktować się bezpośrednio z organem nadzorczym.

 

Dane kontaktowe

Urząd Ochrony Danych Osobowych

  1. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 

Dane kontaktowe specjalisty ds. ochrony danych osobowych

Specjalista ds. ochrony danych osobowych: gdpr@scandichotels.com